หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
 
วัดลาดเมธังกร
วัดลาดเมธังกร
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
โรงเรียนวัดพเนินพลู
โรงเรียนวัดพเนินพลู
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
วัดพเนินพลู
วัดพเนินพลู
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
วัดไผ่ล้อม
วัดไผ่ล้อม
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
หน้า   1
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy