หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ขอเชิญร่วมการตรวจรับงานโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง ขุดลัดราชบุรี (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
28-11-2014
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ขอเชิญร่วมการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
28-11-2014
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง แจ้งผลการเปิดซองสอบราคา
03-09-2014
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
03-09-2014
   
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุ
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 แห่ง
18-08-2014
   
 
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20-02-2014
   
หน้า   << 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy