หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
16-03-2015
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
19-02-2015
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านระบบไร้สาย หมู่ที่ ๔,๖,๘,๑๒ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
19-02-2015
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านระบบไร้สาย หมู่ที่ ๔,๖,๘,๑๒ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
14-01-2015
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านระบบไร้สาย หมู่ที่ ๔,๖,๘,๑๒ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
07-01-2015
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาเขียว หมู่ที่ ๖,๗,๘ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
07-01-2015
   
หน้า   << 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy