หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองขุดลัด หมู่ที่ 12 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองขุดลัด หมู่ที่ 12 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองขุดลัด หมู่ที่ 12 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
27-07-2017
   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระดับท่อน้ำคลองริมทางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระดับท่อน้ำคลองริมทางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระดับท่อน้ำคลองริมทางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
27-07-2017
   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย ถนนสายเลียบคลองรางวัด (หมู่ ๓)
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย ถนนสายเลียบคลองรางวัด (หมู่ ๓)
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย ถนนสายเลียบคลองรางวัด (หมู่ ๓)
22-06-2017
   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
09-03-2017
   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางป่า-ต้นกระทุ่ม-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลบางป่า
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางป่า-ต้นกระทุ่ม-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลบางป่า
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางป่า-ต้นกระทุ่ม-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลบางป่า
27-02-2017
   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง รางวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางป่า
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง รางวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางป่า
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง รางวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางป่า
27-02-2017
   
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy