หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

การประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-Base Integrity  and  Transparency  Assessment  (EBIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

 

การประเมินแบบสำรวจหลักฐานเขิงประจักษ์

Evidence - Base  Integrity  and  Transparency

Assessment  (EBIT)

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
รอบที่  1 300 300
รอบที่  2 1,100 890

  
  ย้อยกลับ >>  
     
 
 
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy