หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

   
 
การป้องกันโรคไข้เลือดออก

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

   
 
คู่มือบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

คู่มือบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถดำเนินการถอนเงินได้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy