หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   
 
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2559

   
 
โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2559

โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2559

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน น.ส.ชุลี แซ่คู ถึงบ้านนายเหลียง ลิ้มไพเราะ หมู่ที่ ๗ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy