หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2560

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2560

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2560

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2560

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ต่อพนักงานประเมินผลและให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy