หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องอยู่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องอยู่ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานจ้างหน้าที่

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้ผุ้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้ผุ้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยยื่นคำร้องใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานประเมิน

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559

   
 
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนบลบางป่า

   
 
โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2560

โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
หน้า   << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy