หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

   
 
ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยยื่นคำร้องใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานประเมินผล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยยื่นคำร้องใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานประเมินผล

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy