หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นใน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นใน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

   
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy