หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

   
 
ประกาศสภา เรื่อง การรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

ประกาศสภา เรื่อง การรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ระกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใชถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใชถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy