หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐

   
 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   
 
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   
 
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557

แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557

   
 
โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2557

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy