หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ สามารถดำเนินการถอนเงินได้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

   
 
การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   
 
การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี

   
 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558

   
 
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการในเชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy