หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

   
 
ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทำการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเบีัยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทำการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเบีัยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

   
 
ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า

ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

   
 
ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

   
 
ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

   
หน้า   << 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy