หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๑

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ อบต.บางป่า แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แผนปฏฺิบัติงานและเป้าหมายการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง แผนปฏฺิบัติงานและเป้าหมายการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561ต่อเจ้าพนักงานประเมินและให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมินและให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่

   
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2561

ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี 2561

   
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy