หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
   
กิจกรรม อบจ. บางป่า
 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นายเริงศักดิ์ เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า พร้อมคณะผู้บริหาร นายสำราญ เปาวสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า หมู่ ๘ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้กับคุณป้าบุญรอด ช่วงสุวรรณ ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๘ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และกองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ โดยมีพันตรีชอบ เพ็งเหมือน เป็นประธานรับมอบบ้านในครั้งนี้
   
 
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน  ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณริมคลองทางหลวง หมู่ที่ ๕ ค.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
   
 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมถวายสักการะ ณ สนามกีฬากรมการทหารช่าง
   
 
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
   
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (๕ ธันวามหาราช)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวามหาราช)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวามหาราช)เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
   
 
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
   
หน้า   1 2
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy